• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  -        Tên dự án: Nhà máy điện gió Vĩnh Hảo

  -        Địa điểm: huyện Tuy Phong, Bình Thuận, Việt Nam

  -        Diện tích khảo sát: 572 ha

  -        Công suất dự kiến lắp đặt: 60 MW

   CỘT ĐO GIÓ - DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VĨNH HẢO

  TOP