• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  -         Tên dự án: Nhà máy điện gió Kong Chro

  -         Địa điểm: huyện Kong Chro, Gia Lai, Việt Nam

  -         Diện tích khảo sát: 3900 ha

  -         Công suất dự kiến lắp đặt: 200 MW điện gió và 200MW điện mặt trời

  CỘT ĐO GIÓ 80 MÉT TẠI DỰ ÁN KÔNG CHRO - GIA LAI

   

  TOP