• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình được thành lập từ năm 2009 với lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư xây dựng các dự án Năng lượng Tái tạo như: điện gió; điện mặt trời; điện rác thải… Ngoài ra, TBW cung cấp đầy đủ các dịch vụ Tư vấn trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành các dự án Năng lượng Tái tạo:

   

   

  TOP