• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Chuẩn bị cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh
  Thứ ba, 10:20 Ngày 18/08/2015 .
  Đến nay, Bộ Công Thương đã phê duyệt thiết kế tổng thể thị trường bán buôn điện cạnh tranh, trong đó đã xác định các đơn vị tham gia thị trường điện, các nguyên tắc chính và các cơ chế hoạt động.
   
  Dự kiến trong giai đoạn đầu, thị trường sẽ áp dụng mô hình chào giá theo chi phí, sau đó chuyển đổi sang mô hình chào giá toàn phần khi đáp ứng đủ các điều kiện. Cơ quan thiết kế cũng đưa ra sơ đồ giao dịch, cơ chế hoạt động của thị trường, các vấn đề trong hợp đồng và thanh toán.
   
  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao nhiệm vụ cho các cơ quan triển khai theo tiến độ kế hoạch trong thời gian tới. Đó là việc hoàn thành Đề án đưa các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu tham gia thị trường, cơ chế đưa các nhà máy điện BOT tham gia theo hướng huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là Đề án thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
   
  Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai một số nhiệm vụ về cơ chế thanh toán, chính sách thuế, bảo lãnh thanh toán trong thị trường và cơ chế bù chéo giữa các tổng công ty điện lực. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chú ý vấn đề nhân lực, nâng cao công tác đào tạo cho các đơn vị, bảo đảm sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
  Theo: Báo Công thương
  TOP