• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  DỰ án NMĐG Phú Lạc - GĐ 2 vinh dự là dự án năng lương lượng tiêu biểu Việt Nam năm 2022
  Thứ hai, 08:26 Ngày 09/01/2023 .

  Được sự phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã triển khai Chương trình Bình chọn Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam. Và ngày 06/01/2023, Dự án NMĐG Phú Lạc - Giai đoạn 2 thuộc Công ty Cổ Phần Phong Điện Thuận Bình làm chủ đầu tư đã vinh dự cùng với 8 dự án khác được Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp trao Chứng nhận Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2022

  TOP