• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH.
  Tên tiếng Anh: THUAN BINH WIND POWER JOINT STOCK COMPANY (TBW).

  1. Ngày thành lập: 10 tháng 01 năm 2009;

  2. Trụ sở chính: Thôn Lạc Trị - Xã Phú Lạc - Huyện Tuy Phong, Bình Thuận;

  3. Vốn điều lệ: 240 tỷ đồng;

  4. Các Cổ đông:

  - Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (REE) - nắm giữ 50%;
  - Công ty Thủy điện Đa nhim - Hàm Thuận - Đa Mi - nắm giữ 20%;
  - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - nắm giữ 20%;
  - Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng điện 3 - nắm giữ 10%.

  5. Ngành nghề kinh doanh chính: đầu tư xây dựng các dự án Năng lượng Tái tạo, bao gồm điện gió, mặt trời, điện rác thải… và cung cấp dịch vụ Tư vấn trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành các dự án Năng lượng Tái tạo.

  Hiện nay, Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình đã xây dựng và đưa dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1 vào hoạt động từ tháng 9/2016 với công suất 24MW, đồng thời Công ty đang nghiên cứu và triển khai một số dự án điện gió và điện mặt trời tại các tỉnh Bình Thuận, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Gia Lai, tỉnh Đăklăk với tổng công suất lắp đặt dự kiến trên 1000 MW trong đó công suất lắp điện gió khoảng 510MW và mặt trời khoảng 570MW.

  Thông tin chi tiết về các dự án của TBW:

  STT

  Tên dự án

  Địa điểm

  Diện tích khảo sát

  (ha)

  Dự kiến công suất điện gió

  (MW)

  Dự kiến công suất điện mặt trời

  (MW)

  1

  Dự án Phú Lạc

  Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  400

  50

  100

  2

  Dự án Lợi Hải

  Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

  523

  50

  70

  3

  Dự án Vĩnh Hảo

  Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  600

  60

   

  4

  Dự án Ea H’Leo

  Huyện EaH’Leo, Tỉnh Đắk Lắk

  1.920

  150

  200

  5

  Dự án Kông Chro

  Huyện Kông Chro; Tỉnh Gia Lai

  3.900

  200

  200

  Tổng cộng

   

  7,315

  510

  570

  TOP