• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình Thuận
  Thứ năm, 15:10 Ngày 02/07/2020 .

  Sáng ngày 26/6/2020, Đại hội Hiệp Hội Điện Gió Bình Thuận: đã thống nhất đổi tên thành Hiệp Hội Điện Gió và Mặt Trời Bình Thuận (Binh Thuan Wind and Solar Energy Association BT WASEA).
  Đại hội đã bầu ra BCH gồm 7 người. Chủ tịch là ông Bùi Văn Thịnh, các Phó Chủ tịch là các ông Nguyễn Hoàng Dũng, ông Hồ Sơn Hùng và Tiến sĩ Hoàng Giang.Ông Huỳnh Quốc Vinh, ông Phạm Đình Trung, ông Lê Tài Tuệ là uỷ viên

   

  TOP