• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình là một trong các nhà đầu tư điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam có uy tín lớn, có thương hiệu và có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tham gia xây dựng, lắp đặt và vận hành các nhà máy điện. 
  Hiện nay công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình là chủ đầu tư sở hữu và vận hành 03 Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1 (24MW), Phú Lạc – giai đoạn 2 (công suất 25,2MW) và Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 (công suất 28,8MW).
  Thông tin chi tiết từng dự án:

  1. DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ PHÚ LẠC – GIAI ĐOẠN 1
  Dự án điện gió Phú Lạc – Giai đoạn 1 sử dụng nguồn vốn vay ODA do Chính Phủ Đức tài trợ thông quan ngân hàng Tái thiết Đức KfW trong khuôn khổ Hợp tác Tài chính Đức.
  Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc – Giai đoạn 1 (24MW) cũng là dự án năng lượng tái tạo đầu tiên tại Việt Nam áp dụng Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế (ICB) để lựa chọn Nhà tư vấn và Nhà thầu EPC thực hiện. Dự án đã được thực hiện theo Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả yêu cầu kỹ thuật và thiết kế, mua sắm, cung cấp và vận chuyển, xây dựng, cài đặt, và vận hành. Dựa trên thủ tục đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) theo hướng dẫn của KfW, Tư vấn Fichtner và Nhà thầu EPC Hydrochina Corporation đã được chọn để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc 24MW.
      
  Một số thông tin chính của Dự án:
  -    Vị trí: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
  -    Công suất nhà máy: 24MW; 
  -    Công suất định mức của mỗi tuabin: 2 MW
  -    Số lượng Tuabine gió: 12 trụ tuabin gió.
  -    Sản lượng điện: trung bình hàng năm 62.000 MWh
  -    Đơn vị tư vấn: Fichtner GmbH & Co KG - Đức.
  -    Nhà cung cấp tuabin gió: Vestas Wind Systems A/S (Đan Mạch).
  -    Loại tuabin: Vestas V100-2.0 - Đan Mạch; Chiều cao: 95m.
  -    Trạm biến áp 22/110 kV - 30 MVA.
  -    Ngày khởi công: 21/7/2015.
  -    Ngày vận hành thương mại (COD): 11/9/2016.
  -    Giấy chứng nhận nghiệm thu (TOC): 19/9/2016 (dự án hoàn thành vượt tiến độ).
  -    An toàn lao động: Không có tai nạn và không có sự cố.
  -    Chất lượng: tiêu chuẩn quốc tế.
  -    Không phát sinh chi phí.

  2.     DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ PHÚ LẠC – GIAI ĐOẠN 2
      Dự án điện gió Phú Lạc – Giai đoạn 2 sử dụng nguồn vốn vay từ tổ chức tài chính quốc tế IFC, thành viên của Ngân hàng thế giới (WB).
      
      Các đơn vị tham gia thực hiện Dự án điện gió Phú Lạc – Giai đoạn 2 (25,2MW):
  -    Nhà thầu tư vấn: Tư vấn Fichtner và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Năng lượng Bền Vững (SEIAC);
  -    Nhà thầu EPC xây dựng: Công ty Cổ phần xây dựng Central;
  -    Nhà thầu cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị: Vestas Wind Systems A/S (Đan Mạch) và Công ty TNHH Vestas Wind Technology Việt Nam;
  -    Nhà thầu xây dựng trạm biến áp và lắp đặt đường dây: Liên danh Nhà thầu Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 & Công ty Cổ phần Tư vấn điện 1 (PCC1 & PCSC1).

  Một số thông tin của Dự án:
  -    Vị trí: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
  -    Công suất: 25,2MW; Công suất định mức của mỗi tuabin: 4,2 MW với 6 trụ tuabin gió.
  -    Sản lượng điện: trung bình hàng năm 65.000 MWh
  -    Đơn vị tư vấn: Fichtner GmbH & Co KG - Đức.
  -    Nhà cung cấp tuabin gió: Vestas Wind Systems A/S (Đan Mạch).
  -    Kiểu tuabin: Vestas V150-4,2MW - Đan Mạch; Chiều cao: 125m.
  -    Trạm biến áp 22/110 kV - 30 MVA.
  -    Ngày khởi công: 26/11/2020.
  -    Ngày vận hành thương mại (COD): 26/10/2021.
  -    An toàn lao động: Không có tai nạn và không có sự cố.
  -    Chất lượng: tiêu chuẩn quốc tế.
  -    Không phát sinh chi phí.

  3.     DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ LỢI HẢI 2
  Dự án điện gió Lợi Hải 2 sử dụng nguồn vốn vay từ tổ chức tài chính quốc tế IFC, thành viên của Ngân hàng thế giới (WB).
  -    Nhà thầu tư vấn: Tư vấn Fichtner và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Năng lượng Bền Vững (SEIAC);
  -    Nhà thầu EPC xây dựng: Công ty Cổ phần xây dựng Central;
  -    Nhà thầu cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị: Vestas Wind Systems A/S (Đan Mạch) và Công ty TNHH Vestas Wind Technology Việt Nam;
  -    Nhà thầu xây dựng trạm biến áp và lắp đặt đường dây: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Dương (OCI).

  Một số thông tin của Dự án:
  Vị trí: Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
  -    Công suất: 28,8MW; với 7 trụ tuabin gió.
  -    Sản lượng điện: trung bình hàng năm 78.000 MWh
  -    Đơn vị tư vấn chính: Fichtner GmbH & Co KG (Đức).
  -    Nhà cung cấp tuabin gió: Vestas Wind Systems A/S (Đan Mạch).
  -    Kiểu tuabin: Vestas V150-4,2MW - Đan Mạch; Chiều cao: 125m.
  -    Trạm biến áp 22/110 kV - 30 MVA.
  -    Ngày khởi công: 14/12/2020.
  -    Ngày vận hành thương mại (COD): 29/10/2021.
  -    An toàn lao động: Không có tai nạn và không có sự cố.
  -    Chất lượng: tiêu chuẩn quốc tế.
  -    Không phát sinh chi phí.

  TOP