• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  TBW nhận Bằng khen Doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc năm 2022
  Thứ ba, 14:01 Ngày 18/10/2022 .

   

  Ngày 13/10/2022, Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ở hạng mục Doanh nghiệp đã đạt thành tích xuất sắc trong phát triển doanh nghiệp và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương năm 2022 theo quyết định khen thưởng số 2117/QĐ-UBND ngày 10/10/2022

   

  TOP