• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

      TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

    Thứ ba, 10:20 Ngày 18/08/2015 .
    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về vấn đề phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Đây là giai đoạn 2 trong việc hoàn thiện thị trường cạnh tranh đầy đủ và là động lực cho hoạt động hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh điện và phát triển kinh tế - xã hội.
    TOP