• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  VỀ I-REC
  - I-REC là chứng nhận Giá trị năng lượng tái tạo của điện được tạo ra từ những nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng sạch);
  - I-REC đại diện cho 1 Megawatt(MW) giờ điện tái tạo;
  - Nó được chứng nhận và quản lý bởi IREC Standard, một tổ chức phi lợi nhuận;
  - I-REC được sử dụng tại các nước, khu vực chưa có hệ thống chứng nhận năng lượng xanh, và được áp dụng cho nguồn năng lượng tái tạo được tiêu thụ tại các khu vực như châu Phi, châu Á, Nam Mỹ và Trung Đông;
  - I-REC được sử dụng để xử lý điện lưới tiêu thụ tại các nhà máy, văn phòng và các địa điểm khác dưới dạng điện năng lượng tái tạo với lượng khí thải CO2 bằng không;
  - Nhiều công ty, tổ chức và cá nhân đang quan tâm đến I-REC như một cách để giảm lượng khí thải CO2 từ điện tại các cơ sở của họ.

  LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI MUA I-REC
  - Đáp ứng mục tiêu năng lượng sạch hoặc quy định của nhà nước về tỷ lệ sử dụng năng lượng sạch;
  - Sử dụng điện tái tạo mà không cần lắp đặt các thiết bị chi phí cao như: tấm pin mặt trời, nhà máy điện gió, …;
  - Nâng cao thương hiệu cạnh tranh thông qua việc hỗ trợ năng lượng sạch.

  VỀ TBW VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH I-REC
  - Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình là một trong các nhà đầu tư điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam có uy tín lớn, có thương hiệu và có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tham gia xây dựng, lắp đặt và vận hành các nhà máy điện;
  - Hiện nay công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình là chủ đầu tư 03 Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc giai đoạn 1 (24MW), Phú Lạc giai đoạn 2 (công suất 25,2MW) và Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 (công suất 28,8MW);
  - Trong đó, TBW đang kinh doanh I REC dựa trên sản lượng điện từ Nhà máy điện gió Phú Lạc giai đoạn 1 (24MW);
  - Hiện tại, TBW đã đăng ký bán sản lượng điện năng phát lên lưới điện được quy đổi ra tín chỉ I REC từ Nhà máy điện gió Phú Lạc giai đoạn 1 (24MW) với tổ chức IREC Standard, tính cho tới thời điểm tháng 01/2023, TBW đã bán được hơn 130.000 chứng chỉ I REC cho các đối tác;
  - Ước tính sản lượng điện hàng năm từ Nhà máy điện gió Phú Lạc giai đoạn 1 (24MW) phát ra hơn 60.000 MW, tương đương TBW có thể cung cấp cho các đối tác 60.000 chứng chỉ I REC hàng năm.

  CÁCH THỨC LIÊN HỆ ĐỂ MUA CHỨNG CHỈ I-REC TỪ TBW
  ➢ Email: info@tbw.com.vn
  ➢ Phone: 025 23 822 024

  TOP