• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

   

  - Tên dự án: Nhà máy điện gió Lợi Hải

  -  Địa điểm: xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

  -  Diện tích khảo sát: 523 ha

  Toàn cảnh khu văn phòng điều hành nhà máy

  Công tác đổ bê tông khối lớn móng Tuabin gió

  TOP