• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Dự án điện gió Phú Lạc – Giai đoạn 2 sử dụng nguồn vốn vay từ tổ chức tài chính quốc tế IFC, thành viên của Ngân hàng thế giới (WB).

  Các đơn vị tham gia thực hiện Dự án điện gió Phú Lạc – Giai đoạn 2 (25,2MW):
  - Nhà thầu tư vấn: Tư vấn Fichtner và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Năng lượng Bền Vững (SEIAC);
  - Nhà thầu EPC xây dựng: Công ty Cổ phần xây dựng Central;
  - Nhà thầu cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị: Vestas Wind Systems A/S (Đan Mạch) và Công ty TNHH Vestas Wind Technology Việt Nam;
  - Nhà thầu xây dựng trạm biến áp và lắp đặt đường dây: Liên danh Nhà thầu Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 & Công ty Cổ phần Tư vấn điện 1 (PCC1 & PCSC1).

  Một số thông tin của Dự án:
  -  Vị trí: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
  -  Công suất: 25,2MW; Công suất định mức của mỗi tuabin: 4,2 MW với 6 trụ tuabin gió.
  -  Sản lượng điện: trung bình hàng năm 65.000 MWh
  -  Đơn vị tư vấn chính: Fichtner GmbH & Co KG (Đức).
  -  Nhà cung cấp tuabin gió: Vestas Wind Systems A/S (Đan Mạch).
  -  Kiểu tuabin: Vestas V150-4,2MW - Đan Mạch; Chiều cao: 125m.
  -  Trạm biến áp 22/110 kV - 30 MVA.
  -  Ngày khởi công: 26/11/2020.
  -  Ngày vận hành thương mại (COD): 26/10/2021.
  -  An toàn lao động: Không có tai nạn và không có sự cố.

  Công tác đổ bê tông khối lớn móng Tuabin Gió

   

  TOP