• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH.
  Tên tiếng Anh: THUAN BINH WIND POWER JOINT STOCK COMPANY (TBW).
   

  1. Ngày thành lập: 10 tháng 01 năm 2009;

  2. Trụ sở chính: Thôn Lạc Trị - Xã Phú Lạc - Huyện Tuy Phong, Bình Thuận;

  3. Chi nhánh: Thôn Ấn Đạt - Xã Lợi Hải - Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

  4. Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng;

  5. Các Cổ đông:

  - Công ty TNHH Năng lượng REE - nắm giữ 50%;
  - Công ty Thủy điện Đa nhim - Hàm Thuận - Đa Mi - nắm giữ 20%;
  - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - nắm giữ 20%;
  - Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng điện 3 - nắm giữ 10%.

  6. Ngành nghề kinh doanh chính: đầu tư xây dựng các dự án Năng lượng Tái tạo, bao gồm điện gió, mặt trời, điện rác thải… và cung cấp dịch vụ Tư vấn trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành các dự án Năng lượng Tái tạo.

  Thông tin chi tiết về các dự án của TBW:

  STT

  Tên dự án

  Địa điểm

  Diện tích khảo sát

  (ha)

  Công suất lắp đặt

  (MW)

  1

  Dự án Phú Lạc - GĐ1

  Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  400

  24

  2

  Dự án Phú Lạc - GĐ2

  Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  523

  25,2

  3

  Dự án Lợi Hải 2

  Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

  600

  28,8

  TOP