• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

  I. Khách hàng: 

  - 48MW - offshore Wind Farm.

  - 40MW – Solar farm.

  - 21MW onshore Wind Farm.

  - 28MW onshore Wind Farm.


  II. Dịch vụ trọn gói hoặc từng hợp phần:

  1. Hỗ trợ CĐT Quản lý phát triển dự án từ sau giai đoạn Bổ sung quy hoạch;
  2. Hỗ trợ CĐT trong công tác đạt được các Cấp phép chuyên ngành: không lưu, rà phá bom mìn, ĐTM, PPA, Thỏa thuận đấu nối, ….;
  3. Hỗ trợ CĐT lựa chọn Tư vấn trong nước: Lập Hồ sơ thầu lựa chọn Tư vấn; Đánh giá đề xuất Tư vấn đạt năng lực, đáp ứng tiến độ, chất lượng, chi phí dự án;
  4. Hỗ trợ CĐT lựa chọn Tư vấn quốc tế: Lập Hồ sơ thầu lựa chọn Tư vấn quốc tế (OE), đánh giá, đàm phán, dự thảo HĐ Tư vấn quốc tế;
  5. Hỗ trợ CĐT lựa chọn Tổng thầu EPC: Lập Hồ sơ thầu lựa chọn Tổng thầu EPC, đánh giá, đàm phán, dự thảo HĐ EPC kết hợp với OE thực hiện nhiệm vụ;
  6. Thiết lập Tổ chức nhân sự giám sát tại Công trường và triển khai giám sát, TOC, đóng điện với vai trò đại diện CĐT;
  7. Hỗ trợ CĐT quản lý các Hợp đồng trong nước và quốc tế; Đánh giá rủi ro và xử lý tranh chấp, khiếu nại hợp đồng;
  8. Hỗ trợ CĐT tuyển dụng, đào tạo đội ngũ vận hành O&M, cấp phép theo quy định; Hỗ trơ giám sát giai đoạn O&M của dự án.

  Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Cường 0964266677 hoặc gửi email tới  nvcuong07vl@gmail.com

  TOP