• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

  I. Khách hàng: 
  - 48MW - offshore Wind Farm.
  - 40MW – Solar farm.
  - 21MW onshore Wind Farm.
  - 28MW onshore Wind Farm.

  II. Dịch vụ trọn gói hoặc từng hợp phần:
  - Hỗ trợ CĐT Quản lý phát triển dự án từ sau giai đoạn Bổ sung quy hoạch;
  - Hỗ trợ CĐT trong công tác đạt được các Cấp phép chuyên ngành: không lưu, rà phá bom mìn, ĐTM, PPA, Thỏa thuận đấu nối, ….;
  - Hỗ trợ CĐT lựa chọn Tư vấn trong nước: Lập Hồ sơ thầu lựa chọn Tư vấn; Đánh giá đề xuất Tư vấn đạt năng lực, đáp ứng tiến độ, chất lượng, chi phí dự án;
  - Hỗ trợ CĐT lựa chọn Tư vấn quốc tế: Lập Hồ sơ thầu lựa chọn Tư vấn quốc tế (OE), đánh giá, đàm phán, dự thảo HĐ Tư vấn quốc tế;
  - Hỗ trợ CĐT lựa chọn Tổng thầu EPC: Lập Hồ sơ thầu lựa chọn Tổng thầu EPC, đánh giá, đàm phán, dự thảo HĐ EPC kết hợp với OE thực hiện nhiệm vụ;
  - Thiết lập Tổ chức nhân sự giám sát tại Công trường và triển khai giám sát, TOC, đóng điện với vai trò đại diện CĐT;
  - Hỗ trợ CĐT quản lý các Hợp đồng trong nước và quốc tế; Đánh giá rủi ro và xử lý tranh chấp, khiếu nại hợp đồng;
  - Hỗ trợ CĐT tuyển dụng, đào tạo đội ngũ vận hành O&M, cấp phép theo quy định; Hỗ trơ giám sát giai đoạn O&M của dự án.

  Mọi chi tiết xin liên hệ: 02523 822024 hoặc gửi email tới info@tbw.com.vn

   

  TOP