• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư tại CTCP Phong điện Thuận Bình
  Thứ năm, 08:52 Ngày 26/09/2019 .
       

   

  THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
  ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   

  1. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình (TBW).
  Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
  Điện thoại: (84-25) 2382 2024      Fax: (84-25) 2382 3024
  2. Ngành nghề kinh doanh chính:
  Đầu tư xây dựng các dự án Năng lượng Tái tạo, bao gồm điện gió, mặt trời, điện rác thải… và cung cấp dịch vụ Tư vấn trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành các dự án Năng lượng Tái tạo.
  3. Vốn điều lệ: 240.000.000.000 đồng.
  4. Vốn thực góp: 163.000.000.000 đồng
  5. Tên tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
  6. Vốn của EVN tại TBW (tính theo mệnh giá): 40.750.000.000 đồng (tương ứng 25% vốn thực góp).
  7. Điều kiện tham gia đấu giá: Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của TBW do EVN sở hữu, do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
  8. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
  9. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).
  10. Cổ phần chào bán:
  - Tên cổ phần: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình.
  - Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
  - Tổng số lượng cổ phần chào bán: 4.075.000 cổ phần.
  - Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai theo hình thức đấu giá thông thường.
  - Giá khởi điểm đấu giá: 17.940 đồng/cổ phần (Mười bảy nghìn chín trăm bốn mươi đồng một cổ phần).
  - Bước giá: 10 đồng (Mười đồng).
  - Bước khối lượng: 100 cổ phần.
  - Số mức giá đặt mua: 02 mức giá.
  - Số lượng cổ phần mua đăng ký tối thiểu: 100 cổ phần và theo bội số của 100.
  - Số cổ phần đăng ký mua tối đa của mỗi nhà đầu tư nước ngoài: 4.075.000 cổ phần.
  11. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:
  - Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/9/2019 đến 15h30 ngày 21/10/2019.
  - Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá theo thông báo tại Quy chế bán đấu giá do HNX ban hành.
  12. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  - Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 24/10/2019.
  - Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá theo thông báo tại Quy chế bán đấu giá do HNX ban hành.
  13. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian: 8h30 ngày 28/10/2019.
  - Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/10/2019 đến ngày 04/11/2019.
  15. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 04/11/2019.
  Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.evn.com.vn; www.hnx.vn; www.abs.vn; hoặc tải tài liệu tại đây.

  TOP