• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Thứ hai, 16:15 Ngày 19/02/2024 .
  Thứ hai, 10:01 Ngày 30/05/2022 .

  Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW) được thành lập từ năm 2009 với lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư xây dựng các dự án Năng lượng Tái tạo như: điện gió; điện mặt trời; điện rác thải… và cung cấp các dịch vụ Tư vấn giám sát, quản lý dự án. Công ty là chủ đầu ...

  Thứ tư, 10:03 Ngày 20/01/2021 .
  Thứ tư, 10:03 Ngày 13/05/2020 .
  Thứ sáu, 10:03 Ngày 19/07/2019 .

  Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW) được thành lập từ năm 2009 với lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư xây dựng các dự án Năng lượng Tái tạo như: điện gió; điện mặt trời; điện rác thải… và cung cấp các dịch vụ Tư vấn giám sát. Sự trưởng thành của Công ty gắn liền với các dự án đã vận hành, đang triển khai và chuẩn bị khởi công tại Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh thành khác như Dự án ...

  Thứ năm, 07:37 Ngày 18/04/2019 .
  Thứ năm, 07:36 Ngày 18/04/2019 .

  Để chuẩn bị nguồn nhân lực phát triển và công tác vận hành dự án Điện mặt trời xã Vĩnh Hảo – Huyện Tuy Phong – Tỉnh Bình Thuận, Công ty có nhu cầu tuyển dụng 05 Kỹ sư điện

  Thứ tư, 09:43 Ngày 05/12/2018 .
  Chủ nhật, 10:54 Ngày 12/04/2015 .
  TOP