• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Hoàn thành giai đoạn tư vấn đấu thầu ký hợp đồng EPC
  Thứ năm, 15:32 Ngày 18/06/2020 .

  Ngày 01/6/2020, REECORP ký Hợp đồng Tổng Thầu EPC hợp phần nhà máy với Nhà thầu Vestas (Đan Mạch) sau quá trình hỗ trợ Tư vấn quản lý dự án, đàm phán và hoàn thiện hợp đồng EPC do TBW phối hợp cùng Tractebel (Tư vấn Bỉ) thực hiện cho dự án Nhà máy điện gió Trà Vinh V1-3 tại xã Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

  - Chủ đầu Tư: Công ty Cổ Phần Cơ điện lạnh (REE)
  - Tư vấn Quản lý Dự án: Công ty Cổ Phần Phong điện Thuận Bình (TBW)
  - Tư vấn quốc tế (OE): Tractebel (Bỉ)
  - Tổng thầu hợp phần Nhà máy: Vestas (Đan Mạch)

  TOP