• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Phong Điện Thuận Bình do tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu
  Thứ tư, 08:28 Ngày 30/10/2019 .

  Ngày đấu giá: 28/10/2019
  Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
  Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình
  Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.075.000 cổ phần
  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  Giá khởi điểm: 17.940 đồng/cổ phần
  Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
  + Tổ chức: 1 NĐT
  + Cá nhân: 2 NĐT
  Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.225.100 cổ phần
  Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 4.225.100 cổ phần
  Khối lượng đặt cao nhất: 4.075.000 cổ phần
  Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
  Giá đặt mua cao nhất: 18.100 đồng/cổ phần
  Giá đặt mua thấp nhất: 17.940 đồng/cổ phần
  Giá đấu thành công cao nhất: 18.100 đồng/cổ phần
  Giá đấu thành công thấp nhất: 17.940 đồng/cổ phần
  Giá đấu thành công bình quân: 17.946 đồng/cổ phần
  Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
  + Tổ chức: 1 NĐT
  + Cá nhân: 2 NĐT
  Tổng số lượng cổ phần bán được: 4.075.000 cổ phần
  + Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
  Tổng giá trị cổ phần bán được: 73.129.500.000 đồng
  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:
  Từ ngày 29/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/11/2019

  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:
  Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 04/11/2019

  TOP