• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo)
  Thứ hai, 15:03 Ngày 24/02/2020 .

            Căn cứ Công văn 762/EVN-PC ngày 13/2/2020 về việc thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu EVN từ ngày 01/3/2020 từ Công ty CP Phong điện Thuận Bình.
            Căn cứ yêu cầu Lãnh đạo Công ty trong cuộc họp ngày 19/2/2020 về việc tổ chức cuộc thi sáng tạo LOGO cho Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình. 
            Ban tổ chức là Công đoàn và ĐTN TBW thông báo thể lệ cuộc thi sáng tạo biểu tượng (Logo) TBW với những yêu cầu, nội dung, thể lệ như sau:

  I. NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ SÁNG TÁC
  - Thông qua hình tượng nghệ thuật khái quát được những nét đặc trưng của TBW như phát triển kinh doanh năng lượng sạch (gió, mặt trời, …) gồm đầu tư phát triển dự án, kinh doanh bán điện, tư vấn dịch vụ liên quan ngành năng lượng sạch, tầm nhìn định hướng phát triển, sự hài hòa giữa sự phát triển của doanh nghiệp, con người, thiên nhiên.
  - Không trái với thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán, văn hóa xã hội của người Việt Nam.

  II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  1. Mục đích
  - Cuộc thi thiết kế Logo - TBW để chọn 01 (một) biểu tượng có thiết kế tiêu biểu, thể hiện nét riêng của TBW, nhằm phục vụ các hoạt động kinh doanh, quảng bá thương hiệu TBW.
  - Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của đoàn viên của tổ chức Công đoàn và ĐTN TBW.
  2. Yêu cầu
  - Cuộc thi cần thể hiện sự chuyên nghiệp, nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan và theo đúng quy định của pháp luật, tránh vi phạm bản quyền tác giả.
  - Tác phẩm dự thi phải đảm bảo theo đúng yêu cầu, chất lượng, số lượng, có tính biểu tượng, biểu trưng, nghệ thuật và mỹ thuật cao, thể hiện sự sáng tạo, không được sao chép dưới mọi hình thức.

  III. THỂ LỆ
  1. Hình thức thể hiện
  - Thể hiện trên khổ giấy A4. Mẫu biểu tượng đặt chính giữa tờ giấy khổ A4 kích thước không quá 15cmx15cm. Phía bên dưới góc trái tờ giấy là thông số màu của biểu tượng, phía bên dưới góc phải tờ giấy là mẫu biểu tượng thu hẹp (đen, trắng) có kích thước không quá 3cmx3cm.
  - Chữ có thể thể hiện trên biểu tượng LOGO là “TBW” (có thể thiết kế phong chữ riêng mà không cần hình ảnh ví dụ: Vestas, Samsung…).
  - Mỗi mẫu biểu tượng phải có bản thuyết minh kèm theo, không quá 200 từ trên khổ giấy A4.
  2. Màu sắc: Tối đa 05 màu (không kể màu trắng);
  3. Bố cục: Chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối, và màu chữ.
  4. Số lượng: Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi.
  5. Một số yêu cầu đối với các tác giả và nhóm tác giả dự thi:
  - Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi không giới hạn số lượng mẫu biểu tượng dự thi. Bài dự thi phải chính của tác giả (hoặc đồng tác giả), không sao chép ý tưởng, không vi phạm bản quyền, không vi phạm Luật sở hữu trí tuệ, không thuê các đơn vị ngoài thiết kế.
  - Trên bài dự thi không được ký tên, không có thông tin tác giả trên bài dự thi, không được đánh dấu bất cứ ký hiệu nào lên bài thi.

  IV. THỜI GIAN
  - Bài dự thi hoàn thành và gửi về BTC trong khoảng thời gian đó: Từ ngày 20/2/2020 đến ngày 10/3/2020.
  - Thời gian chấm giải và thông báo kết quả trong tháng 3/2020.

  V. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG CHẤM THI
  Là HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các phòng ban và ý kiến các chuyên gia tham vấn từ nguồn bên ngoài sẽ là thành viên Ban Giám khảo.

  VI. HÌNH THỨC CHẤM ĐIỂM
  Do các thành viên Ban Giám khảo thống nhất xem xét quyết định.

  VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
  - 01 giải Logo đạt được chọn làm Logo công ty: 5.000.000 đồng;
  - 01 giải Logo đạt giải khuyến khích: 1.000.000 đồng.

  VIII. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI
  - Tất cả các bài dự thi không trả lại tác giả. Tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp về bản quyền tác phẩm.
  - Sản phẩm đạt giải được đăng kí sở hữu trí tuệ mặc nhiên thuộc quyền sở hữu của Công ty, tác giả không có quyền hoặc chịu trách nhiệm về tác phẩm.

  TOP